Pískování a povrchová úprava kovů (Kompletní průvodce)

Pískování je technikou tryskání předmětů různými typy abraziv za účelem další úpravy. Jak tryskat kovy, které abrazivum zvolit a kdy nachází tryskání nejčastěji uplatnění? To vše se dočtete v tomto článku.

Obsah článku
Vhodné pískovačky na renovace
Zobrazit
Vhodná abraziva na renovace
Zobrazit
 

Kdy a jaké kovy lze tryskat?

Kliknutí na materiál se jednoduše přesunete do průdce pískování jednotlivými materiály.

Konkrétně je možné pískovat:

pískování kovů - ukázk před a po

Nejčastěji se tento technologický postup používá k čištění nebo jako forma povrchové úpravy před aplikací vrstvy nátěru. Tryskání má vliv i na kvalitu a životnost nátěru, povrch se zdrsní a vrstva lépe přilne. Jedná se tak o jeden z nejefektivnějších způsobů předúpravy, který je navíc ekologický. Kov lze po provedení otryskání nalakovat, provést metalizaci zinkem atd.

Nejčastější použití:

 • když chceme nanést barvu aby dobře držela
 • když chceme odstranit starou barvu
 • když potřebujeme povrch zdrsnit
 • když chceme zajistit sjednocení povrchu
 • když chceme odstranit korozi
 • při odstraňování nečistot
 • při odstraňování otřepků

Jak probíhá pískování kovů

Při otryskávání kovů je abrazivum vrženo velkou silou proti tryskanému povrchu. Jeho dopadem pak dochází k narušování povrchu. Využívají se dva základní principy tryskání, a to tlakové tryskání a mechanické metání abraziva.

Postup se odvíjí od rozsahu, složitosti daného dílu, od výchozího materiálu a přirozeně také od intenzity koroze. Čistit lze i silně zkorodovaný materiál.

Například díly veteránů je nutné tryskat pouze jemnými abrazivy tak, aby nedocházelo k deformacím citlivých součástí. Neodborně provedené tryskání může způsobit značné a nenapravitelné škody. Jedním z nejšetrnějších abraziv vhodných pro tento účel jsou ořechové skořápky či jedlá soda.

Čištění a leštění hliníku, případně pískování méně odolných součástí taktéž vyžaduje použití jemného abraziva, kterým je například balotina nebo keramika. Na hliník rozhodně nelze doporučit použití ocelového abraziva.

Tryskání ocelových konstrukcí je náročnější, proto vyžaduje použití ostrohranného abraziva. Nejvhodnější je pro takovýto účel zejména korund, který se řadí mezi nejtvrdší abraziva vůbec.

Ukázka pískování kovů

Doporučené produkty na pískování kovu

Nejčastější kombinace abraziva a pískovačky pro tyto materiály:

 • hliník - mobilní pískovačka SB10, pískovací box SBC420 - abrazivo balotina
 • plech - mobilní pískovačka SB10, pískovací box SBC420 - abrazivo korund
 • ocelová konstrukce - mobilní tryskací set Blastrazor 100 + abrazivo ocelová drť

Doporučené pískovačky

Než si řekneme jaký model je nejvhodnější, tak si musíme říct jaké typy pískovaček existují. Typ si budete vybírat podle toho, co budete pískovat.

Mobilní nebo kabinový systém

K tryskání lze použít kabinový systém nebo mobilní pískovačku.

Mobilní pískovačky jsou snadno kamkoli přenositelné a při jejich použití nejsme limitováni velikostí předmětu a ani prostorem, v němž se nacházejí. Mobilní pískovačky lze použít prakticky v libovolných podmínkách. Nevýhodou mobilního systému je prašnost. Prašnost můžeme řešit výběrem mobilního tryskacího zařízení vybaveného odsáváním, případně použít trysku s vodní clonou. Injektorová nebo tlaková pískovačka

Mobilní pískovačka SB10 Mobilní pískovačka
SB 10
Hobby pískovačka: Objem 36 L Koupit
Tryskací set BlastRazor Z-50 RCS Tryskací set BlastRazor
Z-50 RCS
Profi pískovačka: Objem 50 L Koupit
Tryskací set BlastRazor Z-100 RCS Tryskací set BlastRazor
Z-100 RCS
Profi pískovačka: Objem 100 L Koupit

Kabinové pískovačky jsou pak vhodné na menší díly a do uzavřených prostoů, kde si nemůžeme dovolit prašnost.

Tlakové pískovačky jsou obecně účinnější, hodí se pro odstraňování barvy a hloubkové rzi z konstrukčních dílů. Na konstrukčních dílech často bývají naneseny zvláště odolné barvy (práškové nebo v několika vrstvách). Setkat se s takovýmto případem můžeme například u disků, náprav či karoserie. Zároveň do těchto pískovaček můžeme použít prakticky jakýkoli druh abraziva.

Injektorové pískovačky jsou méně účinné, vhodné jsou například pro tryskání plechů u automobilů nebo na pískování hliníku. Zároveň jsou také oproti tlakovým modelům levnější. Jsme při jejich použití rovněž omezeni použitým abrazivem. Do injektorových pískovaček nejsou vhodná těžká abraziva jako ocelový granulát nebo ocelová drť.

Tlakový tryskací box ECO Tlakový tryskací box
ECO
Zobrazit
Injektorový tryskací box ECO Injektorový tryskací box
ECO
Zobrazit

Hobby pískovačka nebo profesionální zařízení

Nákup hobby tryskacího zařízení se doporučuje pouze pro tryskání menších ploch. S profesionálním zařízením můžeme v krátkém čase otryskat i větší předměty.

Doporučená abraziva

Vhodná abraziva podle, toho co chcete tryskat:

 • Ocelová drť (na konstrukční ocel, odstranění starých barev, okují a rzi)
 • Litinová drť (odstraňování koroze, starých nátěrů barev, tryskání oceli)
 • Korund (plechy, pro ocel a barevné kovy)
 • Granát (autodíly, ocel, barevné kovy)
 • Struska (volné levné tryskání, tryskání dílů z oceli a lehkých slitin)
 • Křemičitý písek (volné levné tryskání)
 • Balotina (na hliník)

Železná abraziva a problematika koroze

Zbytkové nečistoty se v případě těchto typů abraziv mohou stát iniciátory tzv. bleskové koroze. Je proto nutné je co nejdříve z povrchu odstranit. Naopak tzv. sekundární znečištění neželeznými abrazivy je žádoucí, neboť povrchu poskytne dočasnou ochranu právě proti korozi. Zbytky abraziva se v tomto případě zachytávají na tryskaný povrch.

Hrubost povrchu po pískování kovů

Čistota otryskaného povrchu se hodnotí podle parametru označovaného jako Sa. To je stupeň přípravy povrchu. Standardní hodnoty pro otryskání jsou stanoveny takto:

 • a - lehké tryskání povrchu
 • Sa 2 - důkladné tryskání povrchu
 • Sa 2,5 – velmi důkladné otryskání
 • Sa 3 - otryskání až na vizuálně čistý povrch
TIP: Standardní hodnotou pro otryskání je Sa 2,5 neboli velmi důkladné otryskání.

ukázka pískování kovů - před a po tryskání

Ukázka pískování kovovývh předmětů před (vlevo) a po pískování (vpravo)