Reklamační list

 

 

Kupující:

 

Jméno a příjmení (IČ)

…………………………………………………..

Adresa

…………………………………………………..

Telefon a e­mail

…………………………………………………..

 

Prodávající: 

Pískovačka s.r.o.
Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10
IČ:07980256
DIČ:CZ07980256

 

Reklamované zboží:

označení zboží       ………………………………….……………………………………………….

datum prodeje                                     …………………………………

číslo kupního dokladu (faktury)        …………………………………

 

Popis závady:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Obsah balení při předání do reklamačního řízení:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Preferovaný způsob vyřízení reklamace: 

(Před volbou způsobu vyřízení reklamace se seznamte s bodem „Práva a povinnosti z vadného plnění“ obchodních podmínek):

  1. oprava
  2. výměna
  3. sleva
  4. odstoupení od smlouvy

 

Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil(a), co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum        ..............................................                                   Podpis kupujícího..............................................