Přehledný návod na pískování betonu a betonových povrchů

Tryskání betonu je variabilním a účinným postupem, který dokáže zajistit úpravu tohoto povrchu. Jak se přesně provádí a čím? Věděli jste, že do betonu můžete pískovat i dekorativní nápisy či symboly? To vše se dozvíte v tomto článku.

Obsah článku
Vhodné pískovačky na beton
Zobrazit
Vhodná abraziva na beton
Zobrazit
 

Kdy se využívá pískování betonu

Pískování dokáže nejen velmi rychle vrátit vzhled povrchu do původního stavu, ale také ho vyhladit nebo naopak zdrsnit a připravit pro nanášení nových vrstev materiálu nebo pro atraktivní vzhled. Anebo vytvořit malby, nápisy a strukturované vzory. Nejčastěji se využívá při renovaci budov a staveb.

Ukázka tryskaného povrchu betonu

Shrnutí využití v bodech

 • čištění budov, bazénů
 • odstranění koroze a barev na karoserii
 • odstranění plakátů
 • odstranění graffiti
 • renovace uměleckých předmětů
 • vytvoření protiskluzového povrchu
 • vyrovnání nerovností
 • příprava před sanací
 • předúprava před nanesením nové omítky či ochranného nátěru
 • vyhlazení betonových podlah z důvodů hygienických požadavků

Tryskání betonu lze obecně považovat za metodu šetrnou i ekonomickou.

Kdy pískovat beton

Beton pískujeme, pakliže potřebujeme odstranit nejrůznější nánosy. U nánosů přírodního původu, jako jsou plísně se spíše doporučuje chemická cesta, neboť má trvalý efekt. Tryskání zajistí očištění pouze na povrchu, v krátkém čase by však došlo k obnově původního problému. Povrchové nečistoty jako mechy lze odstranit účinně WAP.

Rovněž používáme tryskání za situace, když chceme zajistit dokonalou přilnavost všech aplikovaných materiálů. Otryskaný povrch lze také nechat odhalený z ryze estetických důvodů. Dále se tryskání používá i v umělecké sféře, jestliže do betonu potřebujeme vypískovat vzory, nejrůznější tvary či nápisy

Pro pískování betonových podlah lze spíše doporučit jako vhodnější technologii broušení. Tryskání je příliš hrubé, v materiálu by mohly vzniknout výraznější rýhy, vrypy a prohlubně. A to zejména tehdy, budeme-li na podlahu nanášet epoxid či jiný tenký film, skrze který by se případné nerovnosti projevily.

Obecně je tryskání betonu mimořádně variabilní. Proto je nutné adekvátně rozsahu práce vybrat vhodné abrazivo i pískovačku. Jednoznačně bude rozdíl v jemné renovaci betonové sochy a v odstranění hrubých nánosů nepoužívaného bazénu, kde musíme použít těžší abrazivo pod vyšším tlakem.

Budu tryskat čerstvý beton

Pokud pracujete s čerstvě odlitým betonem, nejlepší doba pro tryskání povrchu je do 24 až 72 hodin po odlití. Obzvláště pokud chcete vytvořit hlubší strukturu nebo strukturované vzory pro dekorativní vzhled. Tím, jak beton časem vyzrává, tvrdne a zpevňuje se, může být později obtížnější a ekonomicky náročnější tryskáním docílit požadovaného efektu.

Pískovat lze za využití vysokotlakého zařízení suchou nebo mokrou cestou. Využít tedy lze klasické tryskání abrazivem. U takzvaného mokrého tryskání dochází pomocí speciální trysky dochází k mísení natlakované vody s abrazivem přímo v této trysce. Čištění tímto způsobem je jednak velmi efektivní a jednak se tím eliminuje přílišná prašnost.

Další alternativu v tomto směru představuje i čištění vysokotlakým vodním paprskem. Postup však není tak účinný, jako kdybychom tryskali abrazivem. V praxi se užívá méně často vzhledem k tomu, že lze odstranit účinně pouze jemnější nečistoty. Hrubé nánosy se vodou odstraňují hůře, tryskání je účinější

Postup při tryskání betonu v bodech

 1. Vykliďte z prostoru všechny věci a plochy kolem betonu zakryjte plastovou fólií, aby se nezaprášily.
 2. Jetliže pracujete v uzavřeném prostoru, dbejte na důkladné větrání. Oblékněte si pracovní oděv, nasaďte ochranné brýle a dýchací masku proti vdechování prachových částic.
 3. Vypněte ventily pískovačky a naplňte zásobník abrazivem. Zapněte kompresor a natlakujte na 40 až 100 PSI. Zpočátku nastavte pískovačku na nejnižší tlak.
 4. Miřte tryskou pískovačky směrem k betonu přibližně 50 cm od těla. Zmáčkněte spoušť a tryskejte povrch směrem od vrchu dolů s rovnoměrným krytím.
 5. Postupně zvyšujte nastavení tlaku, dokud nedosáhnete žádaného výsledku a odstranění veškerých nečistot. Problematická místa vyčistíte impulzovitým tryskáním.

Ukázky pískování betonu z praxe

Příprava betonu před aplikací nového materiálu

Pokud připravujete betonový povrch pro aplikaci nových materálů, je důležité povrch nejen důkladně očistit, ale zároveň zdrsnit. Správné zdrsnění povrchu zajistí dokonalou přilnavost aplikované vrstvy materiálu na beton pro vyšší odolnost a delší životnost.

Existuje několik možností jak zdrsnit beton. Patří mezi ně broušení diamantovou bruskou, leptání kyselinou a tryskání / pískování.

Pokud se rozhodnete pro pískování, je třeba si uvědomit:

 • jestli se jedná o horizontální nebo vertikální povrch
 • jaké zdrsnění a strukturu potřebujete docílit
 • velikost tryskané plochy

Tyto faktory pak budou rozhodující při výběru pískovačky a abraziva.

Jak vybrat vhodné abrazivo

Před výběrem abraziva je nutné říct co se bude pískovat a za jakým účelem:

Zdrsnění povrchu a odstranění nátěru či tmelu

Pro zdrsnění horizontálního betonového povrchu (podlahy) se nejlépe hodí profi tlakové tryskací zařízení s použitím ocelové drti. Ocelová drť se vyrábí ve třech variantách různé tvrdosti s označením GP-nejměkčí, GL-střední, GH-nejtvrdší. Tvrdé varianty jsou tedy dostatečně pevné, tudíž velmi účinné, současně opět nedochází k výraznému poškozování tryskaného povrchu. Otryskávaný materiál se nezdrsní. Abrazivo je poměrně odolné, tudíž má dlouhou životnost a nepráší.

Ocelová drť dokáže dokonale odstranit polyuretanové nátěry i vrstvy tmelu a vytvořit strukturu v rozmezí

CSP 3 – CSP 7 (dle vzorníku). Má proto nejširší škálu využití pro perfektní přípravu betonového povrchu jak pro lehké nátěry, tak pro vrstvy epoxidových nánosů nebo tmel.

Pro tryskání vertikálních betonových povrchů se nejlépe hodí přírodní granát nebo uhelná struska. Přírodní granát má oproti uhelné strusce nízkou prašnost, je 100% ekologické a dá se opakovaně používat. Umí zdrsnit povrch s vytvořením struktury v rozmezí CSP 2 – CSP 6.

Vzorník-zdrsnění-betonu-ICRI

Při tryskání betonu by měl být dosažen tlak v trysce ideálně 100 PSI.

Čištění povrchů bez porušení podkladu

Jedlá soda očistí povrch maximálně šetrně, bez jeho narušení. Dokáže pouze odstranit nežádoucí nánosy. Využít to v praxi můžeme například u odstranění graffiti.

Nevýhodou jedlé sody je to, že „špiní“. Na povrchu může zanechat bílý povlak, takže se použití vodního paprsku pro závěrečné dočištění v mnoha případech stejně nemůžeme vyhnout.

Doporučené produkty na beton a betonové povrchy

Doporučené pískovačky

Pro pískování betonu se v praxi používají mobilní pískovačky vzhledem k tomu, že je nutné často tryskat prvky venku v terénu. Nejvhodnějším produktem v tomto případě je Tryskací set BlastRazor Z-100 RCS. Pročasté využití nebo interiérové práce následně doporučujeme profi pískovačku s odsáváním.

Tryskací set BlastRazor Z-100 RCS Tryskací set BlastRazor
Z-100 RCS
Koupit
Tryskací zařízení s odsáváním - profi - BRS-3 a BRS-5 Tryskací zařízení s odsáváním BRS-3 a BRS-5 Zobrazit

Doporučená abraziva

Abrazivo ocelový granulát Ocelový granulát Zdrsnění povrchu a odstranění nátěru či tmelu Koupit
Sod bicarbona aabrazivo Jedlá soda Čištění povrchů bez porušení materiálu podkladu Koupit

Dekorativní tryskání betonu

Tryskání můžeme využít i ke kreativním účelům, kdy vytváříme malby, nápisy nebo pomocí šablon strukturované vzory na betonovém povrchu. Můžeme takto zdobit např. zdi a zídky, cesty, schodiště, terasy.

Více o dekorativním tryskání a rytí se dozvíte v našem speciálním článku, který je zaměřený na rytí do kamenů, ale princip je obdobný.

Zdroje:

https://www.liquidfloors.com/blog/diamond-grinding-vs-shot-blasting-which-method-should-you-use/